Zeige alle 8 Treffer Neustart
Verfasser:
Villenave, Mathieu-Guillaume-Thérèse
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-10-30
Schlagwörter:
Constance de Salm - Rezeption, Europa - Politik
Verfasser:
Ladoucette, Jean Charles François, baron de
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-02-12
Schlagwörter:
Constance de Salm - Rezeption, Emanzipation/Frau, Botanik/Gartenkunst
Verfasser:
Ladoucette, Jean Charles François, baron de
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-10-09
Schlagwörter:
Gelehrte Gesellschaft, Constance de Salm - Rezeption, Weibliche Autorschaft
Verfasser:
Ladoucette, Jean Charles François, baron de
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-10-20
Schlagwörter:
Gelehrte Gesellschaft, Constance de Salm - Rezeption, Literarisches Geschehen/Neuerscheinung, Briefpartner/Werk
Verfasser:
Ladoucette, Jean Charles François, baron de
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-02-12
Schlagwörter:
Constance de Salm - Rezeption, Emanzipation/Frau, Botanik/Gartenkunst
Verfasser:
Ladoucette, Jean Charles François, baron de
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-10-09
Schlagwörter:
Gelehrte Gesellschaft, Constance de Salm - Rezeption, Weibliche Autorschaft
Verfasser:
Ladoucette, Jean Charles François, baron de
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-10-20
Schlagwörter:
Gelehrte Gesellschaft, Constance de Salm - Rezeption, Literarisches Geschehen/Neuerscheinung, Briefpartner/Werk
Verfasser:
Villenave, Mathieu-Guillaume-Thérèse
Empfänger:
Salm, Constance de (CdS)
Entstehungszeit:
1835-10-30
Schlagwörter:
Constance de Salm - Rezeption, Europa - Politik